Avís legal

6 de març de 2024

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB www.lletnostra.cat

1.- TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

De conformitat amb la legislació vigent aplicable (Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Sociedad de la Informació i del Comerç Electrònic, Reglament UE 2016/679, així com qualsevol altre normativa aplicable en qualsevol moment), informem als usuaris de la present pàgina web: www.lletnostra.cat (en endavant, la Pàgina) que la societat:

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., és la titular de la Pàgina.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., està domiciliada a Barcelona, Carrer València, 3.B, 08015, disposa del C.I.F. B64398373 i inscripció al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 42974, foli 1, full número B-345815.

Adreça de correu electrònic de contacte: info@lletnostra.cat.

Telèfon de contacte: 93 226 57 94

Les termes i condicions aquí descrits tenen per objecte regular l’accés i ús de la present Pàgina, així com la regulació i informació als usuaris dels serveis oferts a través dels serveis oferts a través de la mateixa per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

2.- USUARIS

L’accés i ús d’aquesta Pàgina atribueix a condició d’usuari.

Els usuaris per el sol fet d’accedir a la present Pàgina accepten expressament i plenament dit Avís Legal i Política de Privacitat. Si els esmentats termes i condicions foren substituïts, total o parcialment, per altres, els nous termes i condicions s’entendran acceptats de forma idèntica a l’exposada.

Els usuaris utilitzen els continguts de la Pàgina sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Per a qualsevol dubte sobre Termes i Condicions, l’usuari pot enviar un e-mail a: info@lletnostra.cat

3.- UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

La Pàgina proporciona als usuaris, l’accés a multitud d’informacions, apartats, blog, serveis o dades (en endavant “els Continguts”) a Internet, propietat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per accedir a determinats continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Si bé LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. actua de bona fe, no es fa responsable de les reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests Continguts.

L’usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels Continguts que LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. ofereix a través de la Pàgina i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per: (i) difondre continguts, comentaris o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atemptin contra la joventut o la infància o contra els drets humans; (ii) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe, la moral, les bones costums i/o a l’ordre o la seguretat pública; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. o dels seus proveïdors o de terceres persones o manipular aquests sistemes o introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar o manipular les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges o violar la privacitat i intimitat o qualsevol altre dret fonamental dels mateixos o realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés a la Pàgina pels usuaris; (v) introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant qualsevol mitjà o suport, qualsevol comentari i/o contingut que infringeixin qualsevol dret de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. o de qualsevol tercer i en particular els drets de propietat intel·lectual o industrial; (vi) utilitzar els Continguts oferts a través de la Pàgina de forma contrària als presents Termes i Condicions d’ús i Política de Privacitat i a les condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei i/o contingut; (vii) utilitzar els Continguts per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia expressa i per escrit de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els Continguts són propietat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. o en el seu cas, de les seves societats vinculades o terceres entitats o individus i es troben protegits per les lleis vigents en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

Els usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

Tanmateix, els usuaris no podran utilitzar, difondre, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproduir ni copiar tot o part del Contingut o del disseny de la present Pàgina sense el previ consentiment exprés i per escrit de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

Els comentaris, consultes, suggeriments, etc. facilitats pels usuaris a través dels Continguts, suposen la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió, reproducció d’aquell suggeriment o comentari a la Pàgina, Blog o qualsevol altre mitjà o suport que estimi oportú podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que es derivin dels mateixos, no donant lloc a cap dret de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de qualsevol caire a favor dels usuaris.

5.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., com a responsable i titular de la Pàgina, informa y titular de la Pàgina, informa als seus usuaris que compleix en tot moment amb les disposicions de les normatives i legislacions vigents aplicables en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular amb el Reglament UE 2016/679 així com amb qualsevol altre legislació vigent aplicable en qualsevol moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris.

Al proporcionar les seves dades en qualsevol formulari, blog, Contingut de la Pàgina, els usuaris accepten la Política de Protecció de Dades o Política de Privacitat.

Comunicacions comercials

De conformitat amb la legislació aplicable i més precisament amb la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment per tractar el seu correu electrònic amb finalitat comercial en cada moment.

Els usuaris podran revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de voluntat a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. al e-mail: info@lletnostra.cat.

També poden donar-se de baixa de la newsletter de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. omplint el formulari d’aquest enllaç: Baixa newsletter

6.- RESPONSABILITATS

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol caire que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu que no limitatiu, per errades o omissions en els Continguts, falta de disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa d’aquesta Pàgina i dels Continguts o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius, tot i que haver adoptat totes les mides tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per accedir a determinats Continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o continguts publicats per l’usuari a la Pàgina que al seu judici no resultaran adequats per la seva publicació o d’exigir a l’usuari la seva retirada, així com denegar o retirar l’accés a aquesta Pàgina i/o als Continguts oferts, a instància pròpia de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Termes i Condicions.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. es reserva el dret de sol·licitar la retirada immediata de qualsevol enllaç, comentari o contingut en relació amb la present Pàgina que hagi estat utilitzat, difós, distribuït, publicat, exportat, explotat, reproduït o copiat infringint l’estipulat en les presents Termes i Condicions.

Tanmateix, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Pàgina i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Termes i Condicions.

L’usuari de la Pàgina respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol caire causats a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. i/o qualsevol altre usuari o tercer per incompliment de les presents Termes i Condicions.

7.- ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIONS

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. podrà en qualsevol moment i sense previ avís modificar les presents Termes i Condicions, així com la Política de Privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives, o per decisions corporatives estratègiques. Tanmateix, es recomana a l’usuari accedir a les mateixes cada vegada que pretengui fer ús dels Continguts de la Pàgina.

8.- ENLLAÇOS

En cap cas LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç o híper-vincle pertanyents a un lloc web aliè a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats híper-vincles o d’altres llocs d’Internet.

 9.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

La relació entre LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Catalunya).

10.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

Veure la Política de Privacitat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.

11.- POLÍTICA DE COOKIES

Veure la Política de Cookies de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.