Avís Legal i Política de Privacitat

25 de maig de 2018

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB www.lletnostra.cat

1.- TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

De conformitat amb la legislació vigent aplicable (Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Sociedad de la Informació i del Comerç Electrònic, Reglament UE 2016/679, així com qualsevol altre normativa aplicable en qualsevol moment), informem als usuaris de la present pàgina web: www.lletnostra.cat (en endavant, la Pàgina) que la societat:

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., és la titular de la Pàgina.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., està domiciliada a Barcelona, Carrer València, 3.B, 08015, disposa del C.I.F. B64398373 i inscripció al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 42974, foli 1, full número B-345815.

Adreça de correu electrònic de contacte: info@lletnostra.cat.

Telèfon de contacte: 93 226 57 94

Les termes i condicions aquí descrits tenen per objecte regular l’accés i ús de la present Pàgina, així com la regulació i informació als usuaris dels serveis oferts a través dels serveis oferts a través de la mateixa per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

2.- USUARIS

L’accés i ús d’aquesta Pàgina atribueix a condició d’usuari.

Els usuaris per el sol fet d’accedir a la present Pàgina accepten expressament i plenament dit Avís Legal i Política de Privacitat. Si els esmentats termes i condicions foren substituïts, total o parcialment, per altres, els nous termes i condicions s’entendran acceptats de forma idèntica a l’exposada.

Els usuaris utilitzen els continguts de la Pàgina sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Per a qualsevol dubte sobre Termes i Condicions, l’usuari pot enviar un e-mail a: info@lletnostra.cat

3.- UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

La Pàgina proporciona als usuaris, l’accés a multitud d’informacions, apartats, blog, serveis o dades (en endavant “els Continguts”) a Internet, propietat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per accedir a determinats continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Si bé LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. actua de bona fe, no es fa responsable de les reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests Continguts.

L’usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels Continguts que LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. ofereix a través de la Pàgina i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per: (i) difondre continguts, comentaris o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atemptin contra la joventut o la infància o contra els drets humans; (ii) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe, la moral, les bones costums i/o a l’ordre o la seguretat pública; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. o dels seus proveïdors o de terceres persones o manipular aquests sistemes o introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar o manipular les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges o violar la privacitat i intimitat o qualsevol altre dret fonamental dels mateixos o realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés a la Pàgina pels usuaris; (v) introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant qualsevol mitjà o suport, qualsevol comentari i/o contingut que infringeixin qualsevol dret de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. o de qualsevol tercer i en particular els drets de propietat intel·lectual o industrial; (vi) utilitzar els Continguts oferts a través de la Pàgina de forma contrària als presents Termes i Condicions d’ús i Política de Privacitat i a les condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei i/o contingut; (vii) utilitzar els Continguts per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia expressa i per escrit de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els Continguts són propietat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. o en el seu cas, de les seves societats vinculades o terceres entitats o individus i es troben protegits per les lleis vigents en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

Els usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

Tanmateix, els usuaris no podran utilitzar, difondre, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproduir ni copiar tot o part del Contingut o del disseny de la present Pàgina sense el previ consentiment exprés i per escrit de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

Els comentaris, consultes, suggeriments, etc. facilitats pels usuaris a través dels Continguts, suposen la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió, reproducció d’aquell suggeriment o comentari a la Pàgina, Blog o qualsevol altre mitjà o suport que estimi oportú podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que es derivin dels mateixos, no donant lloc a cap dret de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de qualsevol caire a favor dels usuaris.

5.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., com a responsable i titular de la Pàgina, informa y titular de la Pàgina, informa als seus usuaris que compleix en tot moment amb les disposicions de les normatives i legislacions vigents aplicables en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular amb el Reglament UE 2016/679 així com amb qualsevol altre legislació vigent aplicable en qualsevol moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris.

Al proporcionar les seves dades en qualsevol formulari, blog, Contingut de la Pàgina, els usuaris accepten la Política de Protecció de Dades o Política de Privacitat.

Comunicacions comercials

De conformitat amb la legislació aplicable i més precisament amb la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment per tractar el seu correu electrònic amb finalitat comercial en cada moment.

Els usuaris podran revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de voluntat a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. al e-mail: info@lletnostra.cat.

6.- RESPONSABILITATS

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol caire que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu que no limitatiu, per errades o omissions en els Continguts, falta de disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa d’aquesta Pàgina i dels Continguts o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius, tot i que haver adoptat totes les mides tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per accedir a determinats Continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o continguts publicats per l’usuari a la Pàgina que al seu judici no resultaran adequats per la seva publicació o d’exigir a l’usuari la seva retirada, així com denegar o retirar l’accés a aquesta Pàgina i/o als Continguts oferts, a instància pròpia de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Termes i Condicions.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. es reserva el dret de sol·licitar la retirada immediata de qualsevol enllaç, comentari o contingut en relació amb la present Pàgina que hagi estat utilitzat, difós, distribuït, publicat, exportat, explotat, reproduït o copiat infringint l’estipulat en les presents Termes i Condicions.

Tanmateix, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Pàgina i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Termes i Condicions.

L’usuari de la Pàgina respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol caire causats a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. i/o qualsevol altre usuari o tercer per incompliment de les presents Termes i Condicions.

7.- ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIONS

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. podrà en qualsevol moment i sense previ avís modificar les presents Termes i Condicions, així com la Política de Privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives, o per decisions corporatives estratègiques. Tanmateix, es recomana a l’usuari accedir a les mateixes cada vegada que pretengui fer ús dels Continguts de la Pàgina.

8.- ENLLAÇOS

En cap cas LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç o híper-vincle pertanyents a un lloc web aliè a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats híper-vincles o d’altres llocs d’Internet.

 9.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

La relació entre LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Catalunya).

10.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El titular de la Pàgina i responsable del tractament és la societat LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., domiciliada a Barcelona, Carrer València, 3.B, 08015, disposa del C.I.F. B64398373 i inscripció al Registro Mercantil de Barcelona al Tom 42974, foli 1, full número B-345815.

Dades de Contacte:

E-mail: info@lletnostra.cat.

Telèfon: + (34) 93 226 57 94

Per a qualsevol gestió o sol·licitud respecte la present política de privacitat, els Usuaris podran dirigir-se al correu electrònic info@lletnostra.cat amb la referència “Protecció de Dades”.

CATEGORÍES DE DADES TRACTADES I FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 

Quina categoria de dades tractem?

Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, DNI, etc.

Dades de circumstàncies personals: data de naixement.

Dades de tràfic i GEO localització:

 

 

INFORMACIÓ RECOPILADA

 

Contacte: Consultes, comentaris, suggeriments, idees, etc. Informació personal extreta a través del formulari que inclou a títol enunciatiu, però no limitatiu, el seu nom, cognoms, e-mail(s), data de naixement, domicilio, població, província, telèfons.

Blog/Continguts (http://blog.lletnostra.cat/): Comentaris deixats pels usuaris en els seus comentaris (post).

A l’enviar un comentari o similar l’usuari accepta que les dades que proporciona, a títol enunciatiu, però no limitatiu, nom, e-mail, fotografia, comentari, siguin publicats en el Blog de Llet Nostra ALIMENTÀRIA.

Newsletter/informació comercial: Al subscriure’s a la newsletter i a l’enviament d’informació comercial, els usuaris proporcionen els seus e-mails i accepten rebre per correu electrònic la newsletter i/o informacions comercials de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. i de les seves societats vinculades pertanyents al sector làctic.

Registra’t: Al registrar-se a la Pàgina, els usuaris proporcionen informació personal extreta a través del formulari que inclou a títol enunciatiu, però no limitatiu, el seu nom, cognoms, data de naixement, domicili, població, província, e-mail(s), telèfons.

Gent propera (https://lletnostra.cat/wp/gent-propera/): Consultes, comentaris, suggeriments, idees, etc. Informació personal extreta a través del formulari en el qual els usuaris que inclou, a títol enunciatiu, però no limitatiu, el seu nom, cognoms, data de naixement, domicili, població, província, e-mail(s), telèfons.

Promoció, Concurs, Sorteig: Al participar en una promoció, concurs o sorteig, els usuaris poden proporcionar informació personal per participar en la mateixa i gaudir dels premis, a títol enunciatiu, però no limitatiu, el seu nom, cognoms, data de naixement, domicili, població, província, e-mail(s), telèfons.

 

Amb quina finalitat i durant quant temps tractarem les seves dades personals?

 

ÚS DE LA SU INFORMACIÓ, FINALITAT, CONSERVACIÓ

 

Ús, finalitat

De conformitat amb a legislació vigent aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L, amb CIF B64398373, domicili social a Barcelona, Carrer València, 3.B, 08015, telèfon 93 226 57 94, e-mail de contacte : info@lletnostra.cat com a responsable del tractament, informa als usuaris que voluntàriament utilitzen aquests Continguts, del tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.

La utilització de qualsevol Continguts de la present Pàgina suposa l’acceptació expressa i plena de la present Política de Privacitat i del tractament de les seves dades.

La finalitat del tractament de les dades dels usuaris pot consistir en:

 1. La gestió de les consultes, comentaris dels usuaris amb els departaments involucrats de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.
 2. La gestió i publicació dels seus comentaris a través del Blog o Contingut.
 3. La gestió i enviament de les newsletters i/o d’informacions comercials de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.
 4. La gestió del registre dels seus usuaris.
 5. La gestió de la relació entre els participants en Promoció, Concurs o Sorteig i LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., incloent la comunicació amb els Participants per atendre les seves sol·licituds, la comunicació, la publicació dels noms dels guanyadors en els mitjans que LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L consideri oportú i que es comuniquin en les bases legals corresponents de la Promoció, Concurs o Sorteig i la gestió dels seus premis, procedint-se a la seva eliminació al finalitzar el temps necessari pel desenvolupament de la present acció promocional, és a dir, al finalitzar l’any en curs com a termini màxim.

 

Conservació de la informació

 1. Les dades de caràcter personal que l’usuari proporciona al realitzar una consulta a través de la Pàgina, s’eliminaran a la resolució de cada consulta.
 2. Les dades de caràcter personal que l’usuari pogués proporcionar a l’enviar un post al blog de Llet Nostra ALIMENTÀRIA, s’eliminaran amb el blog quan deixin de ser necessaris o en qualsevol moment anterior a la simple sol·licitud de l’usuari realitzada per escrit a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat, enviat a la següent adreça: Carrer València, 3.B, 08015 Barcelona, o al següent e-mail: info@lletnostra.cat, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades Pàgina lletnostra.cat”.
 3. Les dades de caràcter personal que l’usuari proporciona al sol·licitar la newsletter i/o enviament d’informació comercial de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Aquesta sol·licitud comportarà la baixa de l’usuari d’aquest servei.
 4. Les dades de caràcter personal que l’usuari proporciona al registrar-se a la Pàgina, àrea Registrar-se, es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la cancel·lació de les seves dades de registre i com a conseqüència d’això, la baixa d’aquest servei.
 5. Les dades de caràcter personal que el participant en Promoció, Concurs o Sorteig proporcionen al participar en els mateixos, es conservaran durant el desenvolupament dels mateixos, eliminant-se al finalitzar el temps necessari per al desenvolupament de la Promoció, Concurs o Sorteig, és a dir, al finalitzar l’any en curs com a data màxima.

¿A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. pot contractar els serveis de tercers i/o de empreses vinculades per realitzar serveis en el seu nom, a títol enunciatiu, però no limitatiu, com, el enviament de correus, de la newsletter, gestió i allotjament de la Pàgina, hosting. Només s’ entrega a aquestes companyies la informació personal necessària per oferir el servei exigint preservar la confidencialitat de la informació, l’ ús de la qual està prohibit per altres finalitats diferents de les aquí esmentades.

Administracions públiques en els casos previstos per Llei

Les forces i cossos de seguretat de l’ Estat en virtut de l’ establert per Llei

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. pot revelar informació personal a les següents circumstàncies si la informació: i) fos pública en el moment de la seva divulgació; ii) hagués estat esdevinguda pública després de la seva divulgació sense incompliment per part de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L de les seves obligacions legals; iii) estigués en poder de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L abans de ser divulgada, segons consti en els arxius escrits de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L i no estigués sotmesa a cap acord previ de confidencialitat amb l’usuari: o iv) LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L hagués adquirit conforme a dret d’un tercer que estigués legalment en possessió de la mateixa i no estigués obligat en front l’usuari a mantenir la seva confidencialitat; o v) hagués estat obtinguda independentment per empleats o agents de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L que haguessin tingut accés a la informació confidencial; o vi) LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L estigui obligada a divulgar la informació en virtut d’una ordre judicial o emès per una autoritat administrativa o qualsevol normativa aplicable; o vii) si actuant de bona fe, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L creu que és necessari per defensar els seus drets; o viii) per respondre a demandes o reclamacions de tercers.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris es desglossa a continuació, i resideix en qualsevol cas en el propi consentiment de l’interessant:

 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari es registra a la Pàgina per realitzar qualsevol consulta, comentari.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari proporciona les seves dades voluntàriament per a realitzar qualsevol comentari (post) a través del blog de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA o dels Continguts.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari proporciona les seves dades voluntàriament per rebre la newsletter i/o informació comercial de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L i de les seves societats vinculades pertanyents al sector làctic per correu electrònic.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari es registra a la Pàgina a l’àrea corresponent.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari es registra a l’apartat de Gent propera
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari participa en qualsevol Promoció, Concurs o Sorteig.

Els usuaris proporcionen de manera voluntària les seves dades a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. En cas de no facilitar les dades mínimes sol·licitades en cada cas, no es podran, a títol enunciatiu, però no limitatiu, atendre les consultes, enviar la newsletter quan procedeixi, deixar un comentari, participar en el Blog de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA.

Tanmateix, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. informa als Usuaris que poden revocar en qualsevol moment el consentiment per la recollida i tractament de les seves dades personals, mitjançant el procediment establert a tals efectes, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quins són els teus drets?

DRETS DELS USUARIS

En virtud de la legislació vigent aplicable en matèria de Protecció de Dades, els usuaris podran fer valer els drets que a continuació s’enumeren, de conformitat amb el procediment detallat més endavant:

Els usuaris tenen dret a obtenir confirmació sobre si LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. està tractant les seves dades personals, per tant, els usuaris tenen, entre d’altres, el dret a a accedir a les seves dades personals, rectificar les seves dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Accés: petició d’informació sobre les dades personals proporcionades.

Rectificació o supressió: petició de correcció de dades personals inexactes o incorrectes proporcionades o supressió de les mateixes si així ho sol·licita el titular de les mateixes o el seu representant o tutor legal.

Cancel·lació: petició de cancel·lació de dades personals proporcionades.

Limitació del seu tractament, cas de procedir: els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Oposició, cas de procedir: petició d’oposició al tractament de les dades personals de les quals els usuaris en són titulars.

Portabilitat de dades: els usuaris de conformitat amb la legislació vigent tindran dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els usuaris podran oposar-se a l’enviament d’informacions comercials i/o newsletter per mitjans electrònics, així com a qualsevol altre tractament objecte de les presents, en qualsevol moment, això comportarà la seva baixa d’aquests serveis.

Procediment per exercir qualsevol dels drets abans mencionats: per exercir els seus drets els usuaris, titulars de les dades de caràcter personal, hauran:

 1. Enviar un escrit a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.:
 2. a l’adreça de correu postal Carrer València, 3.B, 08015 Barcelona;
 3. O bé, a l’adreça de correu electrònic: info@lletnostra.cat
 4. Aquest escrit haurà:
 5. D’incloure la referència “Protecció de Dades, Pàgina lletnostra.cat”.
 6. Indicar l’objecte de la seva sol·licitud.
 7. Acompanyar-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat.
 8. LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., de conformitat amb el Reglament UE 2016/679, li respondrà dins els terminis legals establerts per el citat Reglament.

11. COOKIES

Veure la Política de Cookies de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.