Avís legal i Política de privacitat

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB www.lletnostra.cat

1.- TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris d’aquesta pàgina web www.lletnostra.cat (en endavant, la Pàgina) del següent:

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, titular de la Pàgina, està domiciliada a Barcelona, al ​carrer València, núm. 7, 08015, amb CIF B64398373 i inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 42.974, foli 1, full número B-345.815, i adreça de correu electrònic de contacte info@lletnostra.cat.

Els termes i condicions aquí descrits tenen per objecte regular l’accés i ús d’aquesta Pàgina.

2.- USUARIS

L’accés i ús d’aquesta Pàgina de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL atribueixen la condició d’usuari. Els usuaris, pel simple fet d’accedir a aquesta Pàgina, accepten expressament i plenament aquest Avís legal i aquesta Política de privacitat. Si aquests termes i condicions fossin substituïts, totalment o parcialment, per altres, s’entendrà que els nous termes i condicions s’acceptaran de forma idèntica a l’exposada.

Els usuaris utilitzen els continguts de la pàgina www.lletnostra.cat sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Per a qualsevol dubte sobre aquests termes i condicions, l’usuari pot enviar un correu electrònic a info@lletnostra.cat.

3.- ÚS DE LA PÀGINA

La Pàgina proporciona als usuaris l’accés a multitud d’informacions, apartats, blogs, serveis o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet, pertanyents a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Pàgina, que s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats continguts. En aquest registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Si bé LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL actua de bona fe, no es fa responsable de les reclamacions que es puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests continguts.

L’usuari es compromet a usar adequadament els continguts que LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL ofereix a través de la Pàgina i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per: (i) difondre continguts, comentaris o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atemptin contra la joventut o la infància o contra els drets humans; (ii) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe, la moral, els bons costums i/o a l’ordre o la seguretat pública; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL o dels seus proveïdors o de terceres persones, o manipular aquests sistemes, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar o manipular els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges o violar la privacitat i intimitat o qualsevol altre dels seus drets fonamentals o dur a terme qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés dels usuaris a la Pàgina; (v) introduir, emmagatzemar o difondre per qualsevol mitjà o suport, algun comentari i/o contingut que infringeixin qualsevol dret de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL o d’un tercer, i en particular els drets de propietat intel·lectual o industrial; (vi) utilitzar els continguts oferts a través d’aquesta Pàgina de forma contrària a aquests termes i condicions d’ús i política de privacitat i a les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut; (vii) utilitzar els Continguts per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia, expressa i per escrit de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els Continguts són propietat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL o, si escau, de terceres entitats o individus, i estan protegits per les lleis vigents en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Els usuaris es comprometen a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.

Així mateix, no podran utilitzar, difondre, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproduir ni copiar tot o part del contingut o del disseny d’aquesta Pàgina sense el previ consentiment exprés i per escrit de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.

Els comentaris, consultes, suggeriments, etc. facilitats pels usuaris a través dels Continguts suposen la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït, a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió i reproducció d’aquells suggeriments o comentaris a la Pàgina, al blog o en qualsevol altre mitjà o suport que cregui oportú, que podrà alterar-los, transformar-los, modificar-los si cal, sense  donar lloc a cap dret de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de naturalesa alguna a favor dels usuaris.

5.- PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, com a responsable del fitxer, compleix en tot moment amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la seva normativa de desenvolupament i la resta de normes vigents en cada moment, i vetlla per garantir un ús i un tractament correctes de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, els usuaris accepten, en proporcionar les seves dades, en qualsevol formulari, blog o Contingut de la Pàgina aquesta política de privacitat.

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, sol·licitarem a l’usuari el seu consentiment per tractar la seva adreça electrònica amb fins comercials en cada moment.

6.- RESPONSABILITATS

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu que no limitatiu, per errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa d’aquesta Pàgina i dels Continguts o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius, malgrat que hagi adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta Pàgina, que s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o continguts que publiqui l’usuari en la Pàgina que al seu judici no resultin adequats per publicar, així com el dret d’exigir-li que els retiri immediatament, i de denegar o retirar l’accés a aquesta Pàgina i/o als Continguts oferts, a instància de la mateixa LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes i condicions.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL es reserva el dret de sol·licitar la retirada immediata de qualsevol enllaç, comentari o contingut en relació amb aquesta Pàgina que hagi estat utilitzat, difós, distribuït, publicat, exportat, explotat, reproduït o copiat infringint l’estipulat en aquests termes i condicions.

Així mateix, també es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a la Pàgina i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes i condicions.

L’usuari de la Pàgina respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL i/o a qualsevol altre usuari o tercer per l’incompliment d’aquests termes i condicions.

7.- ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIONS

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL podrà modificar en qualsevol moment aquest termes i condicions, així com la política de privadesa, per adaptar-los a les novetats legislatives, o per decisions corporatives estratègiques. Així mateix, es recomana a l’usuari que hi accedeixi cada vegada que pretengui usar els Continguts de la Pàgina.

8.- ENLLAÇOS

En cap cas LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç o hipervincle pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o d’altres llocs d’Internet.

9.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

La relació entre LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

10.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

10.1.- INFORMACIÓ RECOPILADA

Contacta amb nosaltres: Perfil personal que inclou, a títol enunciatiu però no limitatiu, el seu nom, cognoms, adreça electrònica, població, província, telèfon i data de naixement.

Butlletí: En subscriure’s al butlletí d’informació, els usuaris proporcionen les adreces electròniques i accepten rebre per correu el butlletí de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, la qual els informa que poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a info@lletnostra.cat o mitjançant l’enllaç habilitat en els butlletins d’informació ordinaris.

Blog (http://blog.lletnostra.cat/): Comentaris que deixen els usuaris. Quan un usuari envia un comentari o similar, accepta que les dades que proporciona (inclosa la seva imatge) es publiquin al blog.

Contacte (http://www.lletnostra.cat/contacte/): Consultes, comentaris, suggeriments, idees, etc. Informació personal recollida a través del formulari que han emplenat els usuaris que inclou, a títol enunciatiu però no limitatiu, el seu nom, cognoms, adreça electrònica, població, província, telèfon i data de naixement

10.2.- ÚS DE LA SEVA INFORMACIÓ

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i la normativa de desenvolupament, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, com a responsable del fitxer, informa els usuaris que voluntàriament utilitzen aquests Continguts del tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.

La utilització de qualsevol dels Continguts d’aquesta Pàgina suposa l’acceptació expressa i plena de la política de privadesa i del tractament de les dades.

La finalitat del tractament de les dades dels usuaris consisteix en:

  1. La gestió de les consultes dels usuaris a través de “Contacta amb nosaltres”.
  2. La gestió i publicació dels comentaris dels usuaris a través del blog (http://blog.lletnostra.cat/).
  3. La gestió de les consultes, comentaris, etc. dels usuaris amb els departaments involucrats de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL pot contractar els serveis de tercers per fer serveis en el seu nom, a títol enunciatiu però no limitatiu, com l’enviament de correus, del butlletí de notícies, la gestió i l’allotjament de la Pàgina. A aquestes companyies només se’ls lliura la informació personal necessària per oferir el servei; hem d’exigir preservar la confidencialitat de la informació; l’ús per a altres fins diferents dels esmentats està prohibit.

No obstant això anterior, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL pot revelar informació personal en les circumstàncies en què la informació: i) sigui pública en el moment de divulgar-la; ii) hagi esdevingut pública després de divulgar-la sense incompliment per part de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL de les seves obligacions legals; iii) estigui en poder de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL abans de divulgar-se, segons consti en els arxius escrits de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL i no estigui sotmesa a cap acord previ de confidencialitat amb l’usuari; o iv) LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL hagi adquirit conforme a dret d’un tercer que n’està legalment en possessió i no estigui obligat davant l’usuari a mantenir la seva confidencialitat; ov) hagi estat obtinguda independentment per treballadors i treballadores o agents de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL que hagin tingut accés a la informació confidencial; o vi) LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL estigui obligada a divulgar la informació en virtut d’una ordre judicial o per una autoritat administrativa o qualsevol normativa aplicable; o vii) si actuant de bona fe, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL creu que és necessari per defensar els seus drets; o viii) per respondre a demandes o reclamacions de tercers.

10.3. COOKIES

Vegeu la Política de Cookies de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL